top of page

Apwopo de nou

Sant Ayisyen Evansville la te fonde pou ede kominote ayisyen an grandi e pwospere. Nou fè patenarya ak lòt òganizasyon kominotè pou n ka satisfè bezwen kominote ayisyen an k ap fleri nan zòn nou an. 

“United Way of Southeastern Indiana” sèvi kòm yon esponsò fiskal pou sant Ayisyen an nan Evansville. Si ou vle fè yon don pou sipòte sant ayisyen an nan Evansville ou dwe fè chèk la sou non United Way of Southeastern Indiana epi mete kòm referans Haitian Center of Evansville. Tout kado ou fè kòm don p ap sèvi sèlman pou ede sipòte Sant Ayisyen an nan Evansville. United Way of Southeastern Indiana p ap kenbe okenn nan don sa yo poukont li.

UWSWI_RGB_Vert.png
344865602_1385689558953603_2681218080332800244_n.jpg

Misyon nou

Se pote resous bay kominote ayisyen kap viv Evansville ak lòt zòn ki sou kote l yo nan yon sèl kote. Resous sa yo ap pèmèt yo vin endepandan, l ap pèmet yo viv pi byen epi lap ankouraje devlopman kominote a pi devan.

355152659_207910435543507_7530652102672635319_n.jpg
IMG_9391.jpeg

Vizyon nou

Vizyon nou se yon entegrasyon reyisi kominote ayisyen an nan zòn « tri-state » la pandan l ap kenbe idantite kiltirèl li.

IMG_9078.jpeg
IMG_1597.jpeg

Rankontre ekip nou an

Komite dirijan nou an, se yon gwoup divèsifye ki gen esperyans diferan youn parapò ak lòt e ki dedye tèt yo pou pote resous pou ede kominote ayisyen an nan Evansville grandi e fè siksè.

Gelina Mascoe: FC Tucker Emge

Elysse Ruggles: Lumiere D'Education Foundation

Margaret Stuckey:
United Way of Southwestern Indiana

Guillermo Guevara: ECHO Community Clinic

Dr. Pearl Quartey: Deaconess

Lisa Peter: Community Advocate

Moise Duge: Haitian Association of Indiana 

Sarah Jenkins - Deaconess 

bottom of page